ထူးႀကီးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Htoo Gyi SayaDaw

U Aeinda Wuda Bewon Tha

 

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဥပနိသရခံ
မိုးကုတ္ဝိပႆနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႕ပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ နာယက

ထူးႀကီးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ

မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္
သမာဓိလမ္း၊ ထူးႀကီးၿမိဳ႕ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္
ဟသၤာတခရိုင္၊ ဧရာဝတီတိုင္း

၀၉-၈၅၈၁၃၉၂

၀၄၄-၃၃၀၀၁

၀၄၄-၃၃၂၃၆ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

Dhamma Talk Audio

 

The following lists are the Dhamma talk audio

in low bandwidth window media audio format. If you need to download

higher quality audio files to burn MP3 CDs, please click here.

 

 

 

 

 

 

MP3 Disc 1

 

 

၁။ ၈-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၂။ ၉-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၃။ ၁၀-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၄။ ၁၁-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၅။ ၁၂-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၆။ ၁၃-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၇။ ၁၄-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၈။ ၁၅-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၉။ ၁၆-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၁၀။ ၁၇-၆-၂၀၀၅ နံက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္


 

MP3 Disc 2

 

 

၁။ ၈-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၂။ ၉-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၃။ ၁၀-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၄။ ၁၁-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၅။ ၁၂-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၆။ ၁၃-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၇။ ၁၄-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၈။ ၁၅-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၉။ ၁၆-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

၁၀။ ၁၇-၆-၂၀၀၅ ညေန သစၥာေလးပါး တရားေတာ္
 

MP3 Disc 3 

 

 

၁။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အႏု၊ ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ (၁)

၂။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ညေန လာျခင္းေကာင္း၍ ျပန္ျခင္းေကာင္ပါေစ တရားေတာ္

၃။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အႏု၊ ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ (၂)

၄။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ခုရႈ ခုၿငိမ္း တရားေတာ္

၅။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ၀ဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွာအပ တရားေတာ္

၆။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၅ ညေန စိတ္၏ဆန္ၾကယ္ပုံ တရားေတာ္

၇။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း တရားေတာ္

၈။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ ညေန အနတၱမ်က္လုံး တရားေတာ္

၉။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ သတၱိႏွင့္ ဗ်တၱိ တရားေတာ္

၁၀။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေႂကြးတင္ရင္ မဂၢင္နဲ႕ဆပ္ တရားေတာ္


 


 

MP3 Disc 4

 

 

၁။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ဘ၀ေရစက္ႏွင္ ဓမၼစက္ တရားေတာ္

၂။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ရတနာစိန္ေက်ာက္ ဇယ္ေတာက္တန္း ကစားရေအာင္ တရားေတာ္

၃။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ခႏၶာအစဥ္ ဥာဏ္၀င္ဲျဖတ္ပုံ တရားေတာ္

၄။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၁)

၅။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ အနာထပိ႑ိေကာ၀ါဒသုတ္ တရားေတာ္

၆။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၂)

၇။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ ၀ကၠလိမေထရ္၀တၳဳ တရားေတာ္

၈။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ ညေန ေတလပတၱဇာတ္ တရားေတာ္ (၃)

၉။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ နံက္ လမ္ဆုံးလွ်င္ရြာေတြ႕ တရားေတာ္ (၁)

၁၀။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ ညေန သစၥဥာဏ္မွာ ဦးခိုက္ျခင္း တရားေတာ္