Chanting

 

                                                                   

 

 

 

ပဌာန္းတရားေတာ္မ်ား
 

 

 

၁။ ပဌာန္းအမႊန္းပါဠိေတာ္ - မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ
 

၂။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္ အေနကဇာတင္ တရား - ဦးဥာဏိႆရ
 

၃။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ - ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ
 

၄။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္ - ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ေကာသလႅ
 

၅။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္ - တြံေတးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵက
 

၆။ ပဌာန္းဓာရဏပရိတ္တရား - အရွင္ ဘဒၵႏၲ သီလာစာရ
 

၇။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္ ႏွင့္ မဟာသမယသုတ္ - အရွင္ ဘဒၵႏၲ ကုမာရ
 

၈။ ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ - ဦးေစာေအာင္
 

၉။ ေအာင္ဆုေတာင္းဂါထာ ပဌာန္းမဟာသမယ၊ အဠိယသုတ္ - ဦးဥာဏိႆရ
 

 

 

 

 

ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္မ်ား
 

 

 

၁။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ဓမၼစႀကၤာ ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္၊ မဟာသမယသုတ္
 

၂။ ဦးဥာဏိႆရ - ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္
 

၃။ ဦးကု႑လ - ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္
 

၄။ ဦး၀ရ၀ - ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္
 

၅။ မိုးကုတ္ ကမၼ႒ာနစရိယ
 

၆။ ဦးက၀ိဓဇ - ပရိတ္၊ ပဠာန္း၊ ဓမၼစႀကၤာ။ ေမတၲာဘာ၀နာ
 

၇။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၁)
 

၈။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၂)
 

၉။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၃)
 

၁၀။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၄)
 

 

 

 

 

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား
 

 

 

 

၁။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ကမၼ၀ါ
 

၂။ ဦးဥတၲမသာရ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ေရဆူပရိတ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ျခာ၊ ကမၼ၀ါ
 

၃။ ဦးဥာဏိႆရ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ပါဠိအနက္ (၁)
 

၄။ ဦးဥာဏိႆရ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ပါဠိအနက္ (၂)
 

၅။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘန - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊
 

၆။ ဦးကု႑လ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ပါဠိအနက္
 

၇။ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦဇဋိလ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊
 

၈။ ဦးနရပတိ - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊
 

၉။ ဦးဇ၀န - ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊
 

၁၀။ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ - ပရိတိႀကီး၊ ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္၊
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Chanting