ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၊ အဂၢမဟာဂႏ ၳဝါစကပ႑ိတ

အဘိဓမၼာ ပထမပိုင္း သင္တန္း

အဘိဓမၼာ ဒုတိယပိုင္း သင္တန္း

ပ႒ာန္း အဘိဓမၼာ သင္တန္း 

ဓမၼစၾကာ၊ ပရိတ္ႀကီး သုတၱန္ ပါဠိေတာ္မ်ား ရွင္းတမ္း သင္တန္း

မဟာသတိပဌာနသုတၱန္ ပါဠိေတာ္မ်ား ရွင္းတမ္း 

လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နိဗၺာန္လမ္းျပ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း)